Maltéz

Jaroslav Pokorný

A Huemer Ludwig +


A Huemer Ludwig +

Dne 17.3. zemřel ve věku 94 let rakouský chovatel Ludwig Huemer (známý jako Schlossbauer). Jezdil jsem k němu s přáteli, občas od něho získali vynikající materiál. Před lety jsem byl poctěn i já jeho návštěvou na svém holubníku.