Maltéz

Jaroslav Pokorný

A Rafbauer Johann 2014


A Rafbauer Johann 2014

Němečtí přátelé Christian Kretschmer a Sigfried Eiba navštívili Johanna Rafbauera v Rakousku a nafotili některé jeho výletky. V září se všichni chystají na prohlídku mého a některých dalších českých chovů.

Přílohy